ธันวาคม 16, 2015

สร้าง Batch File สำหรับแก้ไวรัสซ่อน File & Folder

11110262_10206644660584343_3959466871248445834_n

คำสั่งที่ใช้
1. attrib

2015-12-16_15-40-41

2.del

2015-12-16_15-47-54

การสร้าง

เปิด notepad ขึ้นมาแล้วพิมพ์ Code

attrib -s -h -r /S /D *

del /F /Q *.lnk

2015-12-16_15-57-39

เสร็จแล้ว Save As ชื่อ UnHidden.bat
หรือ save แล้ว Rename เป็น .bat ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

การใช้งาน
ก๊อปไปไว้ในแฟลชไดร์ที่มีปัญหา แล้วดับเบิลคลิก เป็นอันจบ

ธันวาคม 4, 2015

N00m Wittaya Official.

 

เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ